Camp v Račím údolíNaše škola je již šest let úspěšně zapojena do projektu Evropské unie Socrates Comenius. Získala díky tomu spoustu přátel a kontaktů po celé Evropě. Se svými současnými partnerskými školami z Esbjergu (Dánsko) a Budapešti připravila pro žáky velké mezinárodní setkání v Račím údolí u Javorníka, kde se v červnu sešlo 140 dětí z tří zemí – z Česka, Dánska a Maďarska. Mnozí měli možnost po dvou letech dopisování osobně potkat svého kamaráda.

Během pěti dnů v Račím údolí u Javorníku. se děti, rozdělené do deseti mezinárodních družstev, snažily získat co nejvíce bodů do hry Gold–miners (Zlatokopové). Body sbíraly ve sportovních soutěžích, při různých hrách a také za vlajku družstva a pokřik.
Kromě nabídky jazykových aktivit si během odpoledních činností děti dle zájmu vybíraly z velmi bohaté nabídky workshopů – tvůrčích dílen. Velký zájem byl o tanec, vedený paní učitelkou Juditou z Maďarska, o projekt The world of flowers s paní učitelkou Cilou z Maďarska, s dánskými učiteli si děti zahrály hru Vikingové a Z doby železné a také se učily roundball, velmi oblíbenou dánskou hru na způsob baseballu. S českými učitelkami si zažonglovaly, vyráběly ruční papír a dokonce usmažily i pravé české palačinky.
Při českém, maďarském a dánském večeru děti s nadšením sledovaly program, který si vždy jedna země připravila. Zpívaly se písničky, hrály pohádky, národní hry a samozřejmě nechyběla spousta legrace a závěrečná diskotéka.

Setkání jsme ukončili v Olomouci, pozvali jsme všechny do naší školy a odpoledne jsme si prošli naše krásné město. Mezinárodní camp se opravdu vydařil.


Mgr. Anna Zlámalová, organizátorkaTradiční (a dokonce krojované) přivítání chlebem a solí čekalo všechny naše hosty."Úřední" řečí kromě češtiny, dánštiny a maďarštiny byla angličnina.Bariéry padaly někdy velice rychle.Taneční cesta kolem světa slavila úspěch.Zápal pro hru byl velký i přes nepřízeň počasí.